ข้อมูลการให้เช่า รถเช่าเชียงใหม่ อัลฟ่าคาร์เร้นท์

ข้อมูลการให้เช่า รถเช่าเชียงใหม่ อัลฟ่าคาร์เร้นท์

ข้ออนุมัติ
– ลูกค้าต้องมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนตัว
– บัตรประจำตัวประชาชน

– ใบขับขี่ระหว่างประเทศ (สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ)

วิธีการชำระเงิน
ค่าเช่ารถ ชำระเป็นเงินสด

เงินมัดจำ

ชำระผ่านบัตรเครดิต จำนวน 5,000 บาท

หมายเหตุ

ยกเลิกบัตรเครดิต หลังจากวันคืนรถ และได้รับอยู๋ในสภาพปกติ